OBESIcare

PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE
behandeling van eetstoornissen en verstoord eetgedrag door psychische problematiek
waardoor overgewicht/obesitas is ontstaan

WERKWIJZE

Informatie, aanmelding en wachttijd

De praktijk is telefonisch te bereiken op nummer 06-15280370. Wanneer u uw naam en telefoonnummer inspreekt op de voicemail, wordt gestreefd u binnen 3 werkdagen terug te bellen. Het is ook mogelijk om u via de mail (info@obesicare.nl) aan te melden. De praktijk neemt tot juli 2021 geen nieuwe clienten meer aan.

Verwijsbrief

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts om een afspraak te kunnen maken. Sprake dient te zijn van een vermoeden van een eetstoornis en/of andere psychische stoornis die het eetprobleem en gerelateerd (ernstig) overgewicht in stand houdt.

Intake

Na uw aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek; de intake. Deze bestaat uit een of meerdere gesprekken, waarin we met elkaar kennismaken en samen uw problemen in kaart brengen. We kijken naar de factoren die het (ernstig)overgewicht/obesitas hebben veroorzaakt en in stand houden en vragen gedetailleerd naar uw eetgedrag. Het soort eetproblematiek wordt in kaart gebracht. Ook wordt er met u gesproken over eventuele andere klachten en problemen die van invloed kunnen zijn op uw welzijn. Na de intake volgt een advies voor verder psychologisch onderzoek (diagnostiek), behandeling of verwijzing.

Diagnostiek

Na de intake wordt beoordeeld wat de oorzaak van uw klachten is; een diagnose wordt gesteld. Soms zijn problemen erg ingewikkeld of zijn er meerdere verklaringen mogelijk. Het kan voorkomen dat hierdoor niet meteen na de intake een diagnose gesteld kan worden. Na de intake volgt dan diagnostisch onderzoek om vast te kunnen stellen wat er precies aan de hand is. Aanvullende informatie wordt meestal door middel van een gesprek of vragenlijst(en) verzameld.

Behandeling

  • Bij minder ernstige eetproblemen die nog maar kort bestaan, volstaan vaak een beperkt aantal gesprekken. Dit wordt kortdurende psychologische behandeling genoemd: generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ)
  • Bij ernstige eetproblemen die langer dan 6 maanden bestaan, is langdurige en/of specialistische intensieve behandeling nodig. Dit betreft gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).

Meer informatie over GBGGZ en SGGZ vindt u bij www.lvvp.info

Behandelplan

Na de intake en eventueel psychologisch onderzoek wordt samen met u een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staat beschreven wat de klachten zijn, waaraan u gaat werken en hoe de behandeling eruit ziet. Dit plan is een leidraad voor de behandeling en kan bijgesteld worden als dat nodig blijkt.

Verwijzing naar elders

Soms komt het voor dat na een intake blijkt dat u bij OBESIcare toch niet aan het juiste adres bent. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn. Er kan bijvoorbeeld wel sprake zijn van obesitas, maar hebben wij geen diagnose vast kunnen stellen die een psychologische behandeling rechtvaardigt of ontbreekt de diagnose waarvoor een psychologische behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook kan het voorkomen dat uw problematiek zodanig ernstig blijkt te zijn dat er wellicht een ander soort zorg nodig is. In deze gevallen zal ik met u bespreken c.q. u adviseren welke opties er mogelijk wél zijn.

Niet naar afspraken komen

Als u onverhoopt een consult zal moeten missen, dient u minimaal 24 uur van te voren hierover een mail te sturen naar info@obesicare.nl. U kunt ook bellen naar 06-15280370, bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken. Wanneer uw afwezigheid te laat of niet doorgegeven wordt, zal een bedrag van 50 euro in rekening gebracht worden. Deze kosten krijgt u niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken is het mogelijk dat er misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Heeft u vragen of klachten, laat het weten. In een gesprek ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Heeft het contact niet het gewenste resultaat, of lukt het niet om de gerezen problemen rechtstreeks op te lossen, dan kunt u terecht bij de LVVP Klachtenregeling en Geschillencommissie. Een kopie van de klachten- en geschillenregeling kunt u hier vinden.

© 2017 OBESIcare algemene voorwaarden kwaliteitstatuut privacystatement