OBESIcare

PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE
behandeling van eetstoornissen en verstoord eetgedrag door psychische problematiek
waardoor overgewicht/obesitas is ontstaan

OVER EETSTOORNISSEN

Overgewicht ontstaat als je -door drinken en eten- langdurig meer energie binnenkrijgt dan je verbruikt. Het te veel aan energie wordt in het lichaam omgezet in vetweefsel. Obesitas betekent dat sprake is van ernstig overgewicht. De Body Mass Index (BMI) is dan hoger dan 30. De BMI, het gewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat, kan online berekend worden. Bij een gezond gewicht hoort een BMI tussen de 20 en de 25. Bij overgewicht geeft de BMI een score tussen de 25 en 30 aan. Overgewicht/obesitas is nadelig voor de gezondheid. Sprake is bijvoorbeeld van een verhoogd risico op suikerziekte (diabetes), gewrichtsproblemen en hart- en vaatziekten. Zwaarlijvigheid ontstaat niet altijd door teveel eten en te weinig bewegen. Erfelijke factoren, lichamelijke aandoeningen, bepaald medicatiegebruik kunnen een rol spelen. Overgewicht/obesitas kan echter ook het gevolg zijn van psychologische factoren. Er kan sprake zijn verstoord eetgedrag door onderliggende psychische problemen of door een eetstoornis. Dit heeft tot gevolg dat mensen zwaar zijn geworden of zwaar blijven.

Boulimia Nervosa

Mensen met boulimia zijn voortdurend bezig met hun gewicht en hun lichaam. Dik worden is ongewenst. Desondanks zijn er met regelmaat eetbuien. Tijdens een eetbui wordt in korte tijd en in een hoog tempo heel veel achter elkaar gegeten. Echte honger ontbreekt, maar er is een gevoel te moeten eten. Stoppen met eten lukt niet, de controle ontbreekt. Een eetbui gebeurt stiekem, als men alleen is. Na de eetbui overheersen gevoelens van schaamte en schuld. Om gewichtstoename te voorkomen wordt geprobeerd het voedsel weer snel kwijt te raken, bijvoorbeeld door zelfopgewekt braken, laxeren, overmatig sporten of perioden van streng lijnen. Dit wordt compenseren genoemd.

Eetbuistoornis

Een eetbuistoornis wordt ook wel een Binge Eating Disorder (BED) genoemd. Deze eetstoornis lijkt veel op Boulimia Nervosa, doordat sprake is van eetbuien. Echter de niet-te-weerstane drang om de gewichtstoename ongedaan te maken ontbreekt. Dit kan leiden tot ernstig overgewicht. De schaamte hierover kan leiden tot psychische klachten als angsten, somberheid, negatief zelfbeeld en nog meer eetbuien.

Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis

Deze diagnose wordt gesteld als er een aantal overeenkomstige, maar niet alle kenmerken van een Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa of Eetbuistoornis aanwezig zijn. Lijden aan deze diagnose is net zo ernstig als lijden aan een andere eetstoornis. Mogelijk is dat kenmerken van verschillende eetstoornissen aanwezig zijn. Perioden van eetbuien kunnen afgewisseld worden door het dwangmatig volgen van crashdiëten of overmatig sporten. Als er geen eetbuien zijn, kan wel sprake zijn van dwangmatig te veel eten. Gedurende een langere periode wordt verspreid over de gehele dag overmatig gegeten, ook als honger ontbreekt. In veel gevallen is gewichtstoename en obesitas het gevolg.

Eetproblematiek na een maagoperatie

OBESIcare biedt behandeling aan mensen die een maagoperatie hebben ondergaan en waarbij de eetproblemen na de operatieve ingreep aanhouden. Na de ingreep blijkt de drang naar eten volop aanwezig en moeilijk onder controle te houden. Als de eetproblemen aanhouden, kan dit tot lichamelijke complicaties leiden.

Anorexia Nervosa

Anorexia betreft ook een eetstoornis. Mensen met de diagnose Anorexia eten extreem weinig, waardoor ondergewicht ontstaat. OBESIcare richt zich op de psychologie achter (ernstig)overgewicht en biedt derhalve geen behandeling voor Anorexia Nervosa.

© 2017 OBESIcare algemene voorwaarden kwaliteitstatuut privacystatement