OBESIcare

PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE
behandeling van eetstoornissen en verstoord eetgedrag door psychische problematiek
waardoor overgewicht/obesitas is ontstaan

OVER DE BEHANDELAAR

Mijn naam is Petra Wiermans (1972) en ik werk sinds 20 jaar in de geestelijke gezondheidszorg. Gedurende de jaren heb ik mij gespecialiseerd in de psychologische behandeling van eetstoornissen en verstoord eetgedrag door psychische problematiek, waardoor overgewicht danwel obesitas is ontstaan.

Naast het werken als vrijgevestigd therapeut bij OBESIcare, ben ik als Klinisch Psycholoog/Hoofdbehandelaar werkzaam bij een specialistisch behandelcentrum voor eetstoornissen aan het spectrum van de overgewicht/obesitas zijde.

In het BIG-register ben ik geregistreerd als Psychotherapeut (BIG-nr 49056275416), Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Psycholoog Specialist (BIG-nr 29056275425; AGB-zorgverlener: 94013760). BIG is de afkorting van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het is een register ingesteld door de overheid om cliƫnten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door hulpverleners/zorgverleners. Het BIG-register bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg. Als behandelaar hecht ik grote waarde aan deze kwaliteit, naast dat in het contact voor mij gelijkwaardigheid, respect en empathie belangrijk zijn. Mede om kwaliteit te waarborgen heb ik een lidmaatschap bij:

  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
  • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
  • Nederlandse Academie van Eetstoornissen (NAE)
  • Register Schematherapie

Ik werk volgens de geldende, wettelijke bepalingen (WGBO) en de beroepscode voor psychotherapeuten. Meer informatie over de WGBO kunt u vinden op www.hulpgids.nl Voor meer informatie over de beroepscode psychotherapeuten wordt verwezen naar www.lvvp.info

In mijn behandelingen ga ik integratief te werk. Dat wil zeggen dat ik naar gelang de individuele hulpvraag en problematiek een keuze maak uit meerdere therapeutische stromingen c.q. interventies, zoals cognitieve gedragstherapie, clientgerichte psychotherapie, schematherapie, emdr, mindfulness en acceptance and commitment therapy. Een eetstoornis is een ernstige, ingrijpende aandoening met grote lichamelijke en psychische gevolgen voor zowel de betrokkene als voor zijn of haar omgeving. Naast individuele gesprekken kunnen, indien helpend, ook belangrijke anderen in de behandeling betrokken worden. Daar waar nodig stem ik af en werk ik samen met verwijzers en andere zorgaanbieders in de regio.

petra
© 2017 OBESIcare algemene voorwaarden kwaliteitstatuut privacystatement